Hello, we would be happy to provide you with an individual offer for your building project.

Request a quote now
Zweibrücker Schlösschen

Renowacja Zweibrücker Schlösschens

W nieogrzewanej wieży schodowej zamku w 55571 roku Odernheim am Glan ciepłe i wilgotne powietrze z mieszkań skraplało się na zimnych ścianach i doprowadziło do powstania pleśni. Ze względu na ograniczoną powierzchnię, wynikającą z przepisów o ochronie zabytków, zastosowano system E-NERGY CARBON FLEECE o mocy 220 W/m2.

Zobacz PDF

System ogrzewania panelowego E-NERGY CARBON FLEECE
Obszar 21 m2
Obszar Wieża schodowa

OgrzewanieOgrzewanie ŚcianaŚciana

Budowa

1 Surowa ściana
2 Wypełniacz 1 mm
3 Folia grzewcza E-NERGY CARBON FLEECE 0,4 mm
4 Drobny wypełniacz 2 mm
5 Farba, tapeta, płytki

4 mm
7